Boer Geita


Sommeren 2011 skaffet vi oss våre to første Boer Geiter etter mye undersøkelse på hvilke geiterase som var den rette for oss.
Boergeita kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, hvor ordet «Boer» betyr «bonde». Geiterasen er der avlet på i en årrekke med hovedmål i kjøttproduksjon.
Geitene fins i utallige farger, men er i de fleste land godkjent bare som hvit med brunt hode. Det er en stor og tung geiterase da det er en kjøtt-rase. Geitene kan greit komme opp i 80 kg og de store bukkene i 130 kg! De vokser noe sent, og er ikke ferdig utvokst før i en alder av 3 år. Som så mange andre store, tunge dyr har Boer geita et rolig og omgjengelig vesen. De er veldig nyskjerrige av natur og er lette å få tamme.
Geita er som sauen og kua en drøvtygger med fire mager. Men den høye kroppstemperaturen (39-39,5) hos geita gjør at geita har en noe annen forseddel.
I naturen hvor dyra kan velge fritt, sies geita å velge å beite på kratt og dekke bortimot 80 % av forbehovet på denne måten. Så den er svært effektiv på  å rydde i skogholdt og gjærdekanter. Geitene beiter dessuten i tillegg med stor apetitt på endel ugras som ikke andre beitedyr engang vurderer, f.eks. høymole. I tillegg til grovfor får de Pluss multitilskudd for storfe og geit og rød saltstein med ekstra kobber og formel biff (til oppforing av slaktedyr) og fraftfor til melkekyr til livdyr.
OBS! Norges Veterinærhøyskole advarer på et sterkeste mot å gi geiter brød og annen gjærbakst. Det er den raskeste veien til feilgjæring i tarmsystemet og andre vomproblemer!
 
Når det kommer til geiter så er det av manges oppfatning at de kan være vanskelig og holde i innheining. Men Boer geitene er veldig ulike fra den norske melkegeita er i allefall vår erfaring! Siden den er som tidligere nevnt et mye større, tyngre og roligere rase, så er den ikke kjent for å hoppe over gjerder og innheininger. Den klarer seg godt med 3 høyder strømtråd og et kraftig strømaparat eller lammenetting hvor maskene er noe mindre enn vanlig sauenetting!
Vi har geitene primært for rydding av kratt og skogsbeiteområder, men selger også livdyr og har planer om salg av kjøtt og foredlede kjøttprodukter etterhvert. Vi er medlem av Tine’s prosjekt «Friskere Geiter» for å sanere og dokumentere frisk besetning. Vi er også med i Ammegeitkontrollenog Oppdal Sau og Geit og raselagets avlsforrening Norboer.
Mere info om boergeiter finner du på raselagets hjemmeside.