Dette er vi på Styrsvollen Gård


Styrsvollen Gård ligger i roten av vakre Dovrefjell , nærmere bestemt fjellbygda Oppdal Kommune i Sør- Trøndelag fylke. Den ligger i naturskjønne omgivelser ved elva Driva.
På gården drives det hovedsaklig med kjøttproduksjon av sau, geit og frilandsgris. Men grunnet vår store lidenskap for dyr og selvhushold, har vi er rikt dyremangfold som er veldig populært. Vi har grunnet den økende besøksinteressen også startet besøksgård som en tilleggsnæring på gården.

Styrsvollen Gård ble fradelt fra Hevlesvollen (gnr 39 bnr 1) i 1931. I 1932 ble eiendommen solgt til Andor Engen for 5200 kroner. Andor Engen og Ingeborg Bjerke med sine fire barn dyrket opp det meste av det som er dyrket mark i dag, men fikk i 1969 kjøpt til ytteligere dyrket areal «kressveiflatinn» av nabobruker Krossveien (gnr.38 bnr.6). På gården var det i hovedsak kyr og kalver, men også noen sauer, gris og høner til selvhushold. I 1976 ble gården ført videre til Andor Engen og kona Laila (født Berg-Andersen). De fikk fire barn og drev i hovedsak med kyr på gården. I 1993 ble gården overtatt av sønnen Bjørn Engen og kona Kjersti Sæle med sine 2 barn. De drev med sau og hundeopdrett.

I Oktober 2009 ble gården solgt til Marthe og Jon Øiamo som i dag driver gården med sine 4 barn.