Styrsvollen Gard
Styrsvollen Gard
IMG_2043
IMG_2074
IMG_2031
IMG_2035
IMG_2041
IMG_2039
IMG_2030

Handicapridning / terapiridningHandicapridning eller tilrettelagt ride- og kjøretrening som vi også kaller det er en betegnelse vi bruker for ridning:

 

  • ved ulike former for funksjonshemning
  • ved behov for opptrening
  • ved svak motorikk, balansetrening
  • som ledd i fysisk og psykisk rehabilitering og treningRIDNING trener styrke, balanse, koordinasjon og konsentrasjon!  Bevegelsene på hesteryggen løsgjør stiv muskulatur, og bidrar til å åpne respirasjonen. Ridning styrker særlig mage, lår, rygg- og setemuskler.

Bevegelsene på hesteryggen gir trening til fysisk funksjonshemmede som har stiv og slapp muskulatur.

Hestens "vugging" virker løsgjørende, og man må holde seg oppreist og trene på balanse.

Undersøkelser blant personer med psykiske problem har vist at fysisk aktivitet demper angst, motvirker moderate til lette depresjoner og øker kontroll, mestring og selvfølelse.


For å få varmen fra hesten og den beste kontakten med hestens bevegelser, foregår ridningen der det er mulig uten sal.

Dette for å få best mulig fysisk utbytte av ridningen.

Brukeren skal i størst mulig grad manøvrere hesten selv, med veiledning fra instruktør.

Dette gir en ekte følelse av mestring for rytteren.

Det legges også veldig stor vekt på at det brukes riktig hest til denne type ridning,

og at vi har spesialtystyr som egner seg til de ulike øvelsene.


Hos oss prøver vi å skreddersy et individuelt opplegg til hver enkelt rytter med utgangspunkt i hvilke utfordringer den enkelte rytter har. Handikapridningen foregår med instruktør og leier der det er behov.

Ride/kjøretrenigen foregår på bane, rideveier og i terrenget.

Ved enkelte typer skader/funksjonshemmninger krever vi godkjenning av lege/fysiaterapaut.


En time har en varighet på 45 min.


Priser:


Ridetime 350,- (300,- pr pers for 2 eller fler)

( ved behov for ekstra medhjelper blir det tillegg i pris)Bestilling kan gjøres her!