Maja-10
F28EFD6E-CC90-4B6E-A85C-33B70A5E2DDC
IMG_4964
IMG_5374
IMG_5825
Maja-11
moment_photo_BA58112A 3
IMG_7998


Hesteassisterte IntervensjonerDyr har vært en del av menneskets liv siden tidenes morgen. De har gitt oss ressurser som mat og klær, men interaksjonene med dyrene har også gitt mennesket ressurser knyttet til helse og livskvalitet. På 1700 tallet er det dokumentert for første gang at institusjoner og sykehus har benyttet dyr i behandlingssammenheng, men i Norge var det ikke før på 1980-tallet vi begynte å anerkjenne hva dyra kan gjøre for folkehelsen. Hesten ble først brukt i behandling av somatiske lidelser, men de senere årene har den også blitt en viktig samarbeidspartner i arbeidet med psykisk helse.


Hesteassisterte Intervensjoner som forkortes til HAI, kan kort beskrives som systematiske tiltak

der hester anvendes for å bedre enkeltmenneskers livsforhold til det bedre.

Begrepet Hesteassisterte Intervensjoner deles inn i tre undergrupper ut ifra hvilke formål intervensjonen skal tjene.

Hesteassisterte Aktiviteter (HAA), Hesteassistert Pedagogikk (HAP) og Hesteassistert Terapi (HAT).

 

Hesteassisterte Aktiviteter (HAA) kan gi mulighet for utvikling, læring, rekreasjon, rehabilitering og forebygging av atferdsproblemer. Fokuset i hesteassisterte aktiviteter er ikke på behandling, men på aktiviteter som kan ha en positiv påvirkning på deltakerens helse og personlige utvikling.

 

Hesteassistert Pedagogikk (HAP) er en form for aktiviteter med hesten i en pedagogisk setting der målet er å legge til rette for læring og utvikling. Hesten blir brukt som en motivator for å nå et bestemt mål, for eksempel utfordringer med skolefag eller i en sosial sammenheng i skole eller jobb.

 

Hesteassistert Terapi (HAT) er en form for behandling med hest der en terapeut er til stede. Det er to former hesteassistert terapi. Den ene er ridefysioterapi hvor en fysioterapaut benytter hesten som medhjelper ved å bruke hestens bevegelsesmønster til klientens fordel. Den andre formen er hesteassistert psykoterapi. Her behandles atferdsmønstre og relasjonelle problemer ved hjelp av hesten (relasjonsorientert terapi), der klienter lærer om seg selv og andre i en samhandlingsprosess, gjennom å delta i ulike aktiviteter med hesten, og samtidig reflektere rundt følelser, tanker og opplevelser. Hesteassistert terapi er et tilbud til klienter med rus-/avhengighetsvansker og/eller psykiske lidelser (for eksempel traumelidelser, angst, depresjon).

 

Man trenger ikke kunnskap og ferdigheter om hest eller ha spesiell interesse for hestesport

for å ha utbytte av hesteassisterte Intervensjoner.

 

 

“Siden hestene, som oss mennesker, viser sosial og responsiv atferd,

kan det være lett for pasientene å skape en forbindelse med hesten.

Ved hjelp av det store dyret, dens vesen og bevegelser,

skapes et unikt terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker.

En følelse man kanskje ikke oppnår ved samhandling med andre typer dyr.”

(Ref. Dyrebar Omsorg)Vi tilpasser opplegg til hver enkelt, og lager tilbud på forespørsel. 

Ta kontakt for mer info.


Vi er medlem i organisasjonen Hest og Helse og er Godkjent i Bransjestandard Hest gjennom KSL